Producent Naturalnych Drzwi Drewnianych
Wersje językowe
  • Polski
  • English

POMIAR - pierwszy etap zamówienia

W związku z ostatnimi zmianami w przepisach podatkowych od 01.10.2020 nie ma już możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmiany, czy korekt w JPK dotyczących stawki podatku VAT ani danych Odbiorcy, dlatego zwracamy się do Państwa z gorąca prośbą, aby już w chwili składania zamówienia o podanie na naszego maila: biuro@domex-drzwi.pl danych do faktury finalnego odbiorcy drzwi i określenie jaką stawkę VAT mamy zastosować.
Prosimy naszych Odbiorców o zrozumienie – nie jest to brak dobrej woli z naszej strony, czy nasz wewnętrzny przepis tylko zewnętrzny prawny wymóg, któremu my i Państwo musimy się podporządkować.

Formularz kontaktowy

Pierwszy etap zamówienia – POMIAR gotowych otworów w murze

Dokładny adres rzeczywistego pomiaru / dostawy drzwi:

Dane do faktury zaliczkowej i końcowej osoby fizycznej / podmiotu zamawiającego drzwi:

Rozliczenie faktury zaznacz właściwą dla Ciebie opcję:

 

Brak podania danych do faktury przed wpłatą zaliczki jest jednoznaczny z akceptacją na pobrane do faktury danych osoby z przelewu bankowego i jednocześnie akceptację na zastosowanie 23% stawki podatku VAT.

Informujemy że drzwi zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne nie mogą być zamontowane przed zakończeniem robót mokrych. Zamawiający poświadcza, że zamawiając pomiar drzwi dom/mieszkanie jest już po ukończonych robotach mokrych (posiada wylewki i tynki wew). W przypadku stwierdzenia przez naszych serwisantów braku zakończonych robót mokrych firma może odstąpić od pomiaru, a Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów przyjazdu na pomiar min 500zł netto+ 23% VAT, ewentualnie serwisanci mogą dokonać pomiaru jednakże na pełną odpowiedzialność Zamawiającego. Jeżeli zamawiający pomimo naszych zasad montażu zażąda montażu to automatycznie wyraża zgodę na utratę wszelkich praw gwarancyjnych na zamówiony u nas towar, o jej utracie nie musi być ponownie informowany.

Druk ustaleń z pomiaru przechowujemy do 60 dni od dnia fizycznego dokonania pomiaru w budynku. Jeśli w tym czasie zamówienie nie zostanie przez Zamawiającego potwierdzone, oraz wpłacona zaliczka na poczet przyjęcia drzwi na produkcję opłata za pomiar 300zł netto jest traktowana jako opłata za samą usługę pomiaru.

Potwierdzam złożenie zlecenie na pomiar gotowych otworów drzwiowych z obowiązkiem zapłaty.

Od 25 mają 2018 będą stosowane nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnych Rozporządzeniem, celem zapewnianie należytej ochrony danych osobowych osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa że:
Administratorem Państwa danych jest P.P.U.H. „DOMEX” Spółka Jawna J. Saweczko, K. Saweczko, S. Juńko, A. Juńko z siedzibą w Biłgoraju (23-400) przy ul. Zamojskiej 90. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi odpowiedzi na zadane pytanie. Spełniając obowiązek informacyjny Administratora danych chcielibyśmy Państwa zapoznać z najważniejszymi informacjami w tym celu prosimy o zapoznanie się naszą klauzurą informacyjną - zobacz więcej

©2024 DOMEX Sp.j., projekt i wykonanie Net Partners