Domex

Producent Naturalnych Drzwi Drewnianych

Wersje językowe
  • Polski
  • English

POMIAR - pierwszy etap zamówienia

W związku z ostatnimi zmianami w przepisach podatkowych od 01.10.2020 nie ma już możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmiany, czy korekt w JPK dotyczących stawki podatku VAT ani danych Odbiorcy, dlatego zwracamy się do Państwa z gorąca prośbą, aby już w chwili składania zamówienia o podanie na naszego maila: biuro@domex-drzwi.pl danych do faktury finalnego odbiorcy drzwi i określenie jaką stawkę VAT mamy zastosować.
Prosimy naszych Odbiorców o zrozumienie – nie jest to brak dobrej woli z naszej strony, czy nasz wewnętrzny przepis tylko zewnętrzny prawny wymóg, któremu my i Państwo musimy się podporządkować.

Formularz kontaktowy

Pierwszy etap zamówienia – POMIAR gotowych otworów w murze

Dokładny adres rzeczywistego pomiaru / dostawy drzwi:

Dane do faktury zaliczkowej i końcowej osoby fizycznej / podmiotu zamawiającego drzwi:

Rozliczenie faktury zaznacz właściwą dla Ciebie opcję:

 

Brak podania danych do faktury przed wpłatą zaliczki jest jednoznaczny z akceptacją na pobrane do faktury danych osoby z przelewu bankowego i jednocześnie akceptację na zastosowanie 23% stawki podatku VAT.

Informujemy że drzwi zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzne nie mogą być zamontowane przed zakończeniem robót mokrych. Zamawiający poświadcza, że zamawiając pomiar drzwi dom/mieszkanie jest już po ukończonych robotach mokrych (posiada wylewki i tynki wew). W przypadku stwierdzenia przez naszych serwisantów braku zakończonych robót mokrych firma może odstąpić od pomiaru, a Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów przyjazdu na pomiar min 500zł netto+ 23% VAT, ewentualnie serwisanci mogą dokonać pomiaru jednakże na pełną odpowiedzialność Zamawiającego. Jeżeli zamawiający pomimo naszych zasad montażu zażąda montażu to automatycznie wyraża zgodę na utratę wszelkich praw gwarancyjnych na zamówiony u nas towar, o jej utracie nie musi być ponownie informowany.

Potwierdzam złożenie zlecenie na pomiar gotowych otworów drzwiowych z obowiązkiem zapłaty.

Od 25 mają 2018 będą stosowane nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnych Rozporządzeniem, celem zapewnianie należytej ochrony danych osobowych osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa że:
Administratorem Państwa danych jest P.P.U.H. „DOMEX” Spółka Jawna J. Saweczko, K. Saweczko, S. Juńko, A. Juńko z siedzibą w Biłgoraju (23-400) przy ul. Zamojskiej 90. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi odpowiedzi na zadane pytanie. Spełniając obowiązek informacyjny Administratora danych chcielibyśmy Państwa zapoznać z najważniejszymi informacjami w tym celu prosimy o zapoznanie się naszą klauzurą informacyjną - zobacz więcej

©2023 DOMEX Sp.j., projekt i wykonanie Net Partners